Baserack

Baserack 154 см

2,400,000₮
Хүргэлттэй
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл:


ARB компани цаг үе шинэлэг бүтээгдэхүүнээр байнга хошуучлан ажиллаж байгаа томоохон илрэл болсон бүтээгдэхүүн юм.


Build

Attach

Set

Explore


Энэхүү бүтээгдэхүүн нь дараах давуу талуудыг бий болгож байна.


Хөнгөн бат бөх

Олон төрлөөр ашиглагдах хэрэглээ

Хашлага хийх 4 төрлийн сонголт

  • Нэмэлт тоноглол хэрэгсэл авч явах туслах хэрэгсэл тогтоогч
Тохирох машин

  • Jimny 2018+
  • 4runner 2010+
  • LC200


Нэмэлтээр ачааны суурь буюу хөл хийж суурилуулна

Нүүр
Ангилал
Хямдрал
Профайл